Obchodné a platobné podmienky
 
Ako nakupovať
 
1. Prihlásenie existujúceho zákazníka / Registrácia nového zákazníka / Nákup bez registrácie
2. Výber tovaru podľa ponuky
3. Nákup do košíka
4. Možnosť úprav nákupu v košíku
7. Kontrola objednávaného tovaru
8. Možnosť výberu spôsobu dopravy a platby: dobierka, platba vopred, osobne.
    Podrobnosti viď: Platobné podmienky.
9. Objednať
 

Po obdržaní objednávky vás budeme mailom informovať o jej prijatí. V prípade potreby upresnenia objednávky, vás bude kontaktovať náš pracovník.
 
 
Obchodné podmienky

Všetky ceny v internet. obchode sú konečné vrátane DPH.
 
 A. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu CARPPRODUCT.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulára, všetkých predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim pri objednávke v kolónke dodacia adresa.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu CARPPRODUCT.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
7. Objednávka, ktorú v e-shope kupujúci vykoná, môže byť obmedzená, napr. maximálnym počtom objednaných kusov tovaru.
8. Cena tovaru, objednaného prostredníctvom e-shopu, sa môže líšiť od fakturovanej ceny tovaru u predajcu, a to najmä v prípade chyby systému. V týchto prípadoch bude kupujúci pred odoslaním tovaru informovaný predávajúcim.

B. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným a právnym poriadkom platným v SR.
2. Tovar možno reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
3. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. Ďalej viď reklamačný poriadok.

 
C. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

D. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 
 
Platobné podmienky
 
Upozornenie: Cena objednávky celkom je informatívna a môže byť upravená v položke dopravné, podľa skutočného počtu a váhy zasielaných balíkov!
 
Hotovosť
Pri osobnom odbere na predajni.
 
Dobierka - Slovenská pošta
K doprave tovaru zákazníkovi využívame služieb Slovenské pošty.
Poštovné účtujeme jednotne sumou 6,75 € za jeden balík do 5kg, sumou 8 € za jeden balík do 10kg a sumou 9,50 € za jeden balík nad 10kg.
Balíky posielame raz týždenne, vždy v utorok v 10:00 hodin dopoledne.


Dobierka - prepravná spoločnosť GLS
K doprave tovaru zákazníkovi, ktorý chce balík skvôr využívame služieb GLS.
Poštovné účtujeme jednotne sumou 7,7 € za jeden balík do 30kg.
Balíky posielame
každý všedný deň, GLS doručuje obvykle do dvoch pracovných dní.

 
Bankový prevod - Slovenská pošta
Pri platbe bankovým prevodom účtujeme jednotné poštovné 5,5 € za každý odoslaný balík do 10kg.
Po objednaní tovaru obdržíte mailom faktúru a po jej úhrade na náš slovenský účet u FIO banky vám bude tovar odoslaný.
Balíky posielame raz týždenne Slovenskou poštou, vždy v utorok v 10:00 hodin dopoledne.
 
 
Bankový prevod -  prepravná spoločnosť GLS
Pri platbe bankovým prevodom účtujeme jednotné poštovné 6,15 € za každý odoslaný balík do 30kg.
Po objednaní tovaru obdržíte mailom faktúru a po jej úhrade na náš slovenský účet u FIO banky vám bude tovar následujúci pracovný deň odoslaný.
 

Balné je vždy zadarmo!

 
Doprava

Objednaný tovar prostredníctvom Slovenské pošty je expedovaný raz týždenne vždy v utorok, ak je skladom.
Objednaný tovar prostredníctvom spoločnosti GLS je expedovaný každý deň, ak je skladom.

Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho adresu, resp. kedy bude odoslaný, ak nie je tovar skladom.
Pri prevzatí zásielky vždy skontrolujte, či nie je poškodená. Ak zásielka poškodená je - nepreberajte ju od dopravcu!!!
 
Ochrana osobných údajov
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu CARPPRODUCT.sk vyhlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodnej a marketingovej v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.
Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušení svojej registrácie.
 
 
Reklamácie
 
Reklamačný poriadok

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa
b) poštou na adresu prevádzkovateľa
c) osobne na predajni
 
2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácie bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť:
- Doklad o kúpe tovaru
- Reklamovaný tovar v originálnom obale
- Stručný popis závadyReklamácia uplatnená v záručnej dobe
 
Záručné podmienky
1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
- Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí)
- Neodborným zaobchádzaním
- Tovar bol poškodený živlami
- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním
 
Výmena tovaru
V prípade, že kupujúci po obdržaní tovaru zistí, že mu nevyhovuje veľkosť či farba má možnosť do 7 dní od dodania požiadať predávajúceho o výmenu tovaru. Vrátenie tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, že bude zabalený v originálnom balení a bude nepoužívané. Kupujúcemu bude ako náhrada za vrátený tovar vydaný nový tovar. Kupujúci nemá právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak tovar bude používaný, znečistený, alebo akokoľvek poškodený jeho nesprávnym použitím,  alebo ošetrením.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@carpproduct.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


copyright © 2010 - CARP PRODUCT.SK

Vyhľadávanie

 

Zadajte kľúčové slová produktu alebo kód tovaru produktu,ktorý hľadáte!

Rozšírené vyhľadávanie

Filter

Zobraziť len výrobcov:

 

Kategórie

VEĽKOOBCHOD

Garancia najnižšej ceny